Dažnai užduodami klausimai

K:

Norėtum daugiau sužinoti apie Vilniaus Rotaract klubą?

A:

Jei norėtum susipažinti su klubu asmeniškai, parašyk mums. Esi laukiamas (-a) kas antrą trečiadienį 18.30 val., Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Dėl apsilankymo skambink: Karolinai Degutytei +370 624 91818 arba rašyk info@rotaract-vilnius.org.

Vilniaus Rotaract klubas – tai tarptautinė nepolitinė jaunimo organizacija. Ji skatina lyderystę ir atsakingą pilietiškumą, pripažįsta aukštus etinius standartus versle, siekia tautų supratimo ir taikos. Klubo nariais gali būti socialiai aktyvūs piliečiai – vaikinai ir merginos – geranoriški, ugdantys lyderystę bei pripažįstantys Rotaract klubo įstatus bei konstituciją.

K:

Kaip tapti tikruoju klubo nariu?

A:

Klubo nariais gali būti 18-30 metų amžiaus merginos ir vaikinai, geranoriški, sugebantys vadovauti bei pripažįstantys Vilniaus RTC klubo įstatus bei RTC konstituciją.

Naujasis klubo svečias svečio teisėmis gali lankytis iki nustatyto termino. Vėliau jis privalo įteikti klubo sekretoriui raštišką prašymą dėl jo tapimo kandidatu į tikruosius klubo narius. Asmuo, neišreiškęs valios tapti kandidatu praranda teisę lankytis klubo susirinkimuose.

Kad naujas asmuo galėtų kandidatuoti, turi gauti 3 tikrųjų narių rekomendaciją. Ji išreiškiama parašais po prašymu.

Kandidatas tampa tikruoju nariu jei už jį pasisako du trečdaliai klubo narių. Susilaikymas balsuojant traktuojamas kaip balsavimas prieš kandidato narystę klube.

Priimtas į klubą naujasis narys turi sumokėti €30 stojamąjį mokestį.

Kiekvienas klubo narys privalo dalyvauti mažiausiai 60-yje % visų klubo darbinių susirinkimų.

Kiekvienas Vilniaus RTC narys turi teisę bet kada išstoti iš klubo.

K:

Ko siekia Vilniaus Rotaract klubas?

A:

Kaip būsimoji Rotary karta, Rotaract nariai dalį savo gyvenimo skiria visuomenės naudai. Rotaraktiečius jungia bendri tikslai – pagalba kitiems, visų profesijų reikalingumo ir lyderystės propagavimas.

K:

Kaip mes veikiame?

A:

Kartą per savaitę renkamės į klubo susirinkimus, kur kuriame naujus bei aptariame vykdomus projektus, stipriname tarpusavio ryšius. Dažnai klubo susirinkimuose svečiuojasi kurioje nors srityje pasižymėję žmonės, iš kurių semiamės patirties ir minčių.

K:

Ar Vilniaus Rotaract klubas veikia tik sostinėje?

A:

Dauguma klubo narių bei projektų yra Vilniuje. Bet Vilniaus Rotaract klubo nariai palaiko ryšius su kitais Rotaract klubais Lietuvoje, taip pat su Danijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Italijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose esančiais klubais.

K:

Kas gali tapti Rotaract klubo nariu?

A:

Rotaract nariais gali būti abiejų lyčių jaunimas iki 30-ies metų, pasiryžęs skirti keletą valandų per savaitę visuomeninei veiklai.

K:

Kokios kandidato į tikruosius narius teisės?

A:

Kandidatas į tikruosius narius turi visas teises kaip ir tikrieji klubo nariai dalyvauti visuose projektuose, renginiuose ar pan., išskyrus teisę balsuoti.

K:

Ko tikimasi iš kandidato į tikruosius klubo narius?

A:

Iš kandidato į tikruosius narius tikimasi aktyvaus dalyvavimo prisidedant prie esamų klubo projektų bei inicijuojant savus – naujus projektus.